statistiekfoto

Statistiekfoto - een korte toelichting en wat afspraken

De statistiekfoto is een instrument, eigenlijk vooral een checklist, om projectleiders en teammanagers in gesprek te laten gaan over zaken die raken aan de kwaliteit van statistiekprocessen.

Vanwege de vergelijkbaarheid over teams heen is het belangrijk om een aantal uitgangspunten te kiezen bij het instrument statistiekfoto. Zo is de vraag hoeveel er gemaakt moeten worden. Eén per statistiek? En wat is dan een statistiek, een VIR-proces? De volgende afspraken bieden maximale ruimte om tegemoet te komen aan de wensen van alle teams:

De teammanagers bepalen samen met hun projectleiders hoeveel foto’s voor het team nodig zijn om alle productiezaken van het team te beschrijven. Hierbij worden drie beschrijvende gegevens verzameld:

  • een naam waarmee een productieonderdeel kan worden geduid;
  • de naam van de statistiek (dat kan dezelfde zijn als de naam van het productieonderdeel);
  • het VIR-proces waaronder de in de statistiekfoto beschreven zaken vallen.

Voor activiteiten waarbij (micro)data geen rol speelt, hoeven geen statistiekfoto’s gemaakt te worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een publicatie of een incidenteel onderzoek.

Ook voor productieactiviteiten (met dataverwerking) die voortkomen uit ASD hoeven geen statistiekfoto’s gemaakt worden. Krijgen deze activiteiten een structureel karakter dan verdient het wel aanbeveling om een foto in te vullen. Structureel vatten we hierbij op als meer dan 2 keer een uitvoering.

Statistiekfoto’s worden opgesteld en dienen minimaal jaarlijks beoordeeld te worden op hun actualiteit. Op de foto moet zelf worden vastgelegd wanneer deze voor het laatst is beoordeeld. Het vastleggen van de datum waarop de foto voor het laatst gewijzigd is, gaat automatisch.

Ben je een projectleider die ook een statistiekfoto wil aanmaken, meld je dan even bij Eric Wassink (ewnk@cbs.nl) en dan stuurt hij je een account met een tijdelijk wachtwoord dat je niet kunt wijzigen. Er wordt nog gewerkt aan de mogelijkheid om met je pidcode en actuele wachtwoord in te loggen.

Bekijk de reeds aangemaakte statistiekfoto's

Of login als je al een account hebt